Kadim Dolunay Kılıcı

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Gereken Seviye30303030303030303030
Saldırı Değeri127 - 143127 - 143127 - 143127 - 143127 - 143127 - 143127 - 143127 - 143127 - 143127 - 143
Büyülü Saldırı Değeri132 - 158132 - 158132 - 158132 - 158132 - 158132 - 158132 - 158132 - 158132 - 158132 - 158
Saldırı Hızı15151515151515151515
Canavarlara Karşı Güçlü12345678910
1. Gerekli Eşya-------5x
 Yeşil Silah Madalyonu
10x
 Yeşil Silah Madalyonu
15x
 Yeşil Silah Madalyonu
Gerekli Yang060K80K100K250K350K500K5M10M15M


Hangi Slottan Çıkar?

Resim Slot
Herhangi bir drop yok.


Hangi Sandıktan Çıkar?

Resim Sandıklar
Herhangi bir drop yok.


Üretilebilir mi?

NPC Gereken 1 Gereken 2 Gereken 3 Gereken 4 Gereken 5
Jae-Seon Kim  2x Dolunay Kılıcı+9  5x Yeşil Silah Madalyonu  5x Yeşil Zırh Madalyonu  5x Yeşil Aksesuar Madalyonu  5x Yeşil Kemer-Ayakkabı Madalyonu