Kesim Örneği


Hangi Slottan Çıkar?

Resim Slot
Örümcek Barones
Razadör
Shen Generali
Zi Generali
Parçacık Metini
Parçacık Metini
Parçacık Metini


Hangi Sandıktan Çıkar?

Resim Sandıklar
Zi Sandığı
Anglar Sandığı
Barones Sandığı
Razador Sandığı


Üretilebilir mi?

NPC Gereken 1 Gereken 2 Gereken 3 Gereken 4 Gereken 5
Bu eşya üretilemez.