Hangi Slottan Çıkar?

Resim Slot
Herhangi bir drop yok.


Hangi Sandıktan Çıkar?

Resim Sandıklar
Herhangi bir drop yok.


Üretilebilir mi?

NPC Gereken 1 Gereken 2 Gereken 3 Gereken 4 Gereken 5
Kawuco  1x Aura Taş Zırhı +9  15x Alev Taşı  15x Buz Alevi Taşı  25x Zırh Planı  50x Mavi Zırh Madalyonu